Welkom         Producten & Diensten         Over Gebr. Vellinga B.V.         Online Bestellen         Contactgegevens    
 
 Producten & Diensten
 » (Internationaal) Transport
 » Agrarisch onroerend goed
 » Grasbrok
 » Hobbyvoeders
 » Mengvoeders
Melk- en vleesveevoeders
Kalverenvoeders
Paardenvoeders
Schapen voeders
Legpluimveevoeders
 » Ruwvoeders
Perspulp
Graskuil
Voeraardappelen
Aardappelsnippers
Snijmais
Bierbostel
Aardappelpersvezel
 » Strooisel
 » Meststoffen
 
Zie ook: geen extra informatie
grasplus- en minopmeststoffen
Gras, vers of geconserveerd, maakt in Nederland 75% uit van het rantsoen van melkvee. Reden te meer om het belang van een hoge voederwaardekwaliteit van gras niet te onderschatten.

De voederwaarde van gras is afhankelijk van het ras/ soort en vooral bemesting. Juist nu in deze tijd van het jaar verdient graslandbemesting daarom de nodige aandacht.

Door een lager verbruik van stikstof is het ruw eiwit in gras sterk afgenomen en dit resulteert in een andere mineralensamenstelling van gras. Uiteraard speelt een efficiŽnter gebruik van voedingsstoffen uit organische en minerale meststoffen door veehouders, als gevolg van door de overheid opgelegde regelgeving (Minas en Nitraatbeleid), een belangrijke rol.

In weidegras en graskuilen zien we uitzonderlijk lage natrium- en in mindere mate fosfaatgehalten. Ook het belang van kaliumbemesting op grasland neemt toe. Voor zandgronden is het van belang dat de koper en kobalt-toestand op peil gehouden wordt.

Gebr. Vellinga B.V. speelt in op deze ontwikkelingen met de specifiek gecreŽerde meststoffenlijn GrasPlus. Voor zandgronden is GrasSpoor en MinopSpoor ontwikkeld, aangevuld met Selenium. Ook de traditionele meststoffen zijn natuurlijk verkrijgbaar bij Gebr. Vellinga B.V. zoals:
  • Kalkammonsalpeter 27%
  • N.P.: 26-14-0
  • N.P.: 26-7-0

Eerste snede
Bemestingsplan volgens het officiŽle advies bij NLV 200 en een voldoende bemestingstoestand.

  N P2O5 K2O SO3 Na2O MgO
Elementcode 1 2 3 4 5 6
Behoefte snede 1 maaien 119 45 140 37 35 15
Uit 30 m3/ha RVDM snede 1 40 24 140 4 14 6
Aanvullen uit kunstmest 79 21 0 33 21 9

Voor elke grondsoort en bodemvruchtbaarheidstoestand bestaat een GrasPlus of MinopGras formule.

Prodnr. Naam Advies
kg/ha
Samenstelling
N P2O5 K2O SO3 Na2O MgO
Elementcode 1 2 3 4 5 6
7150 GrasPlus 12500 400 ++ ++     + ++
7151 GrasPlus 12450 400 ++ ++   + + +
7152 GrasPlus 12400 310 +++ ++   +   +
7153 GrasPlus 14560 450 +     + + ++
7180 MinopGras 12400 290 +++ ++   ++   +
7181 MinopGras 14500 360 ++     ++ + +
7182 MinopGras 14000 310 +++     ++   +
7183 MinopGras 12456 380 ++ ++   ++ + ++

Voor een evenwichtiger MINAS-balans en minder nitraatuitspoeling strooit u MinopGras kunstmest met nitrificatieremmer.

Formules: aangevuld met spoorelementen
De juiste hoeveelheden worden gegeven in de eerste snede op basis van onderhoudsbemesting.

Prodnr. Naam Advies
kg/ha
Samenstelling
N P2O5 K2O SO3 Na2O MgO
Elementcode 1 2 3 4 5 6
7185 GrasSpoor 12500 400 ++ ++     + +
7186 GrasSpoor 12450 400 ++ ++   + + +
7187 MinopSpoor 14500 350 ++     ++ + +
7188 Gras+Sel 12450 400 ++ ++   + + +

Tweede en latere sneden
Ook voor deze sneden is er voor elke grondsoort en odemvruchtbaarheidstoestand een GrasPlus formule.

Prodnr. Naam Samenstelling
N P2O5 K2O SO3 Na2O MgO
Elementcode 1 2 3 4 5 6
7161 GrasPlus 12345 + + + + + +
7162 GrasPlus 14500 ++     + + +
7163 GrasPlus 14000 +++     +   +
7164 GrasPlus 12340 ++ ++ + +   +
7171 GrasPlus 15000 +       ++ ++

 
Ruwvoeder aanbiedingen:
Deze aanbiedingen zijn alleen geldig bij een afname van min. 30 ton.
Design & Scripts: (C) Copyright 2003 - 2004 Sanware. Alle rechten voorbehouden.